Våra tjänster


Våra tjänsterI en boutredning ingår förvaltning av dödsboet, till exempel betalning av räkningar, avyttring av lösöre och upprättande av deklaration, ordnande med bouppteckning samt slutligen fördelning av arvet genom ett arvskifte.


Juridica Familjejuridik har möjlighet att hjälpa till med alla förekommande åtgärder och avvecklingar som föranleds av en persons frånfälle. Uppdragets omfattning bestäms givetvis i samråd med dödsbodelägarna. En redovisning över förvaltningen och vidtagna åtgärder lämnas alltid i de fall Juridica Familjejuridik ansvarar för boutredningen.

Boutredningar

Bouppteckningar

En bouppteckning upprättas för att visa vem som är dödsbodelägare och i förekommande fall efterarvingar.


Bouppteckningen tar upp tillgångar och skulder per dödsdagen. Efter registrering av skatteverket blir bouppteckningen en legitimationshandling med vilken man kan avsluta dödsboets konton och ordna med övrig avveckling av dödsboet.

Hos Juridica Familjejuridik kan du även få hjälp med:

Arvskiften

Testamenten

Gåvobrev

Fastighetsöverlåtelser

Samboavtal

Äktenskapsförord

Bodelningar

Framtidsfullmakter

KONTAKT


Juridica Familjejuridik AB

Köpmangatan 33, 3 vån

972 33 Luleå

Tel: 0730-28 34 90

E-post: thomas(at)juridica.se

ÖPPETTIDER


Måndag - Fredag helgfria vardagar


Bokning av tid sker via telefon eller e-post